Představení aplikace GOS

na nasledujících stranách jsme Vám připravili to nejzajímavější ze systému.

Rozvržení GOSu 
 
 

Úkoly

Výpis úkolů

Zde najdete seznam úkolů, které Vám byly zadány nebo jste je zadali Vy. Sloupce v tabulce odleva jsou černý rozkliknutelný trojúhelníček značící subúkoly, barevnou šipkou priorita, název, vykřičníky při překročení časového resp. finančního rozpočtu, P jako priorita, termín splnění, naplánované úkoly, zadavatel a řešitel úkolu, menu karet služeb. Barevně se zvýrazňují řádky, u kterých se přibližuje resp. vypršel termín. Dole vlevo lze přecházet mezi stranami úkolů a vpravo úkoly vyhledávat i z jednotlivých sloupců.

showcase01-01.jpg

Přehled

Na této kartě jsou vidět souhrnné informace o úkolu. Vlevo se zobrazuje název, zadání a výsledek, který řešitel po splnění úkolu zapíše. Vpravo se zobrazují časové, finanční a osobní údaje úkolu příp. informace o zakázce.

showcase01-02.jpg

Komentáře

Tady lze nalézt diskusi mezi zadavatelem a řešitelem. Vlevo  se vkládají příspěvky vč. doplňujících informacích o stráveném času a vyčerpaném rozpočtu. Vpravo se zobrazují příspěvky vč. času a data vložení.

showcase01-03.jpg

Podílníci

Na této kartě se zobrazují resp. vybírají jednotlivé osoby, které zadávají, řeší nebo sledují daný úkol.

showcase01-04.jpg

Dokumenty

Zde je možné nahrávat nebo stahovat dokumenty související s daným úkolem. Vlevo se vybírají nahrávané soubory, které lze podrobněji popsat. Vpravo se nacházejí již nahrané stažitelné dokumenty vč. popisků.

showcase01-05.jpg

Subúkoly

V této kartě se nacházejí úkoly, které souvisejí s daným úkolem. Vlevo se zadávají obecné, časové, osobní a rozpočtové údaje subúkolu. Vpravo se zobrazuje seznam subúkolů, které se dají prohlížet a upravovat.

showcase01-06.jpg

Historie

Zde se shromažďují informace o událostech týkajících se daného úkolu a to vč. osobních a časových údajů.

showcase01-07.jpg
 
 

Zakázky

Výpis zakázek

Zde nalezneme všechny zakázky, které jsme si vytvořili. Sloupce zleva představují stav, identifikační číslo, data zahájení a ukončení, název, číslo objednávky, firmu-klienta, vyřizovatele a graficky vyčerpanou cílovou částku. Dole vlevo lze přecházet mezi stranami zakázek a vpravo lze z výpisu i v jednotlivých sloupcích vyhledávat.

Přehled

Na této kartě se zobrazují souhrnné informace o zakázce. Vlevo lze vidět kromě identifikačního čísla, čísla objednávky, názvu také popis objednávky, výsledek, poznámku o splnění a obchodní poznámku. Vpravo nahoře nalezneme informace o klientovi, data průběhu zakázky, finanční informace, z nichž se náklady a vyfakturováno zobrazuje také graficky. Dole lze vidět faktury s datovými, finančními a položkovými údaji.

Fakturace

Tady je možné nejen zadat vystavení faktury a ukončit zakázku, ale i zkontrolovat vystavené faktury a jejich položky. Vlevo nahoře se ukazuje identifikační číslo a číslo objednávky a pod nimi možnosti vystavení faktury a ukončení zakázky. Vpravo nahoře se zobrazují položky a údaje o nich vč. možnosti náhledu. Dole lze najít informace o vystavených fakturách také s možností náhledu.

Náklady

V této kartě nalezneme soupis položek faktur a výdajových dokladů. Vlevo pod identifikačním číslem a číslem objednávky lze vidět data k jednotlivým položkám faktur s možností zobrazit detail. Vpravo se nalézají tytéž informace ale o výdajových dokladech.

úkoly

V této kartě se nacházejí úkoly, které souvisejí s danou zakázkou. Vlevo se zadávají obecné, časové, osobní a rozpočtové údaje úkolu. Vpravo se zobrazuje seznam úkolů, které se dají prohlížet a upravovat.

Dokumenty

Zde je možné nahrávat nebo stahovat dokumenty související s danou zakázkou. Vlevo se vybírají nahrávané soubory, které lze podrobněji popsat. Vpravo se nacházejí již nahrané stažitelné dokumenty vč. popisků.

Historie

Na této kartě se shromažďují informace o událostech týkajících se dané zakázky a to vč. osobních a časových údajů.

 
 

Faktury

Výpis faktur

Zde nalezneme souhrn všech faktur. Ve sloupcích lze nejen vidět identifikační, osobní, finanční klientské a dodavatelské údaje, ale je zde možnost si faktury vybrat. V dalším řádku vlevo lze přecházet mezi stranami faktur a vpravo lze z výpisu i v jednotlivých sloupcích vyhledávat. V následujícím řádku vlevo se vybírají faktury podle času, dodavatele nebo divize, uprostřed jsou možnosti exportu a vpravo finanční souhrn vybraných faktur.

showcase03-01.jpg

Přehled

V této kartě se zobrazují informace, přiložené soubory a náhled dané faktury. Vlevo lze pod stavem vidět finanční, datové a jiné údaje, z nichž je zaplacená část znázorněna i graficky. Vpravo nahoře lze nejen spatřit informace o přiložených souborech, ale i je stahovat resp. detailně prohlížet. Vpravo dole se nachází náhled faktury.

showcase03-02.jpg

Položky

Tady se zobrazují údaje o položkách dané faktury. Konkrétně se jedná o její popis, patřičná zakázka, částka bez DPH, DPH, datum a schvalovatel. Dále se zde nalézá rozpis částek DPH, celkem bez a s DPH.

showcase03-03.jpg

Platby

Na této kartě nalezneme jednotlivé platby k dané faktuře. Jde o datové, časové, finanční, osobní informace a údaje o pokladnách.

showcase03-04.jpg

Komentáře

Tady lze nalézt poznámky k dané faktuře. Vlevo  se vkládají a vpravo se zobrazují příspěvky vč. času a data vložení.

showcase03-06.jpg

Historie

Zde se shromažďují informace o událostech týkajících se dané faktury a to vč. osobních a časových údajů.

showcase03-06.jpg

Vyhledávání ve fakturách

Na této kartě lze faktury vyhledávat nebo generovat do PDF. Vlevo se vybírá zobrazení resp. generování do PDF a kritéria hledání podle zákl. informací, formátu, dat a částek. Vpravo je možné se vrátit k  minulým hledání nebo si je přidat jako Oblíbené.

showcase03-07.jpg
 
 

Kalendář

Můj kalendář

Zde se v kalendáři přehledně zobrazují úkoly ke splnění. Kromě názvu lze u úkolu vidět časový rámec, jeho stav. úkol je možné ovládat pomocí rozbalovací menu služeb.

 
 

Uživatelé

Výpis uživatelů

Zde nalezneme souhrn všech spolupracovníků a spolupracovnic. Ve sloupcích lze vidět nejen osobní, kontaktní údaje, ale je zde možnost si rozbalit menu služeb a dále s daty uživatele či uživatelky pracovat. Dole vlevo lze přecházet mezi stranami uživatelů a uživatelek a vpravo lze z výpisu i v jednotlivých sloupcích vyhledávat.

Přehled

Na této kartě se zobrazují souhrnné informace o uživatelích a uživatelkách. Vlevo lze pod jménem vidět osobní, kontaktní údaje a informace o bankovním účtu. Vpravo jsou zobrazeny informace o aktivitě, firemní údaje, role a fotografie uživatele či uživatelky.

Práce

Tady lze vidět měsíční přehled práce za určité období. Vlevo se pod jménem uživatele či uživatelky volí zobrazované období, rozpočet vyjádřený v Kč nebo hodinách a zda se budou ukazovat jen vyřešené úkoly. Vpravo lze spatřit přehled předpokládaných a reálných hodnot Kč nebo hodin po jednotlivých dnech a celková měsíční hodnota.

Aktivita

Na této kartě se shromažďují informace o aktivitách daného uživatele či uživatelky a to vč. časových údajů a vykonaných prací. Zobrazované informace jdou časově omezit.

 
 

HR

Výpis brigád

Zde nalezneme všechny vypsané brigády. Sloupce zleva představují identifikační číslo, vykřičníkem  již zahájené brigády, data zahájení a ukončení, vyřizovatele, místo, plat a počet celkových, přihlášených a volných míst. Dole vlevo lze přecházet mezi stranami brigád a vpravo lze z výpisu i v jednotlivých sloupcích vyhledávat.

Přehled

Na této kartě se zobrazují souhrnné informace o brigádách. Vlevo lze pod názvem a identifikačním číslem vidět podrobné údaje brigády a dále je zde možnost tisku či stažení dokumentů brigády. Vpravo nahoře jsou zobrazeny informace o počtu celkových, přihlášených a volných míst. Dole je seznam přihlášených brigádníků vč. kontaktních údajů a jejich hodnocení.

Lidé

Tady nalezneme přehled přihlášených, přijatých a nepřijatých brigádníků vč. čísla telefonu a jejich hodnocení. Přihlášené brigádníky lze nejen přijmout nebo nepřijmout, ale také ohodnotit. Nakonec se dole uzavře přijímání brigádníků.

Výplaty

Na této kartě se zadávají a schvalují žádosti o výplaty. Zadání probíhá přidáním docházky a výplatních informací brigádníka.

 
 

Adresář firem

Výpis firem

Zde nalezneme firemní, osobní a kontaktní údaje o firmách. Dole vlevo lze přecházet mezi stranami a vpravo vyhledávat i jen položky ve sloupcích.

Přehled

Na této kartě jsou zobrazeny firemní, kontaktní, osobní informace a poznámky k dané firmě. Odkazy IČ a DIČ směřují na rejstříky Ministerstva financí ČR.

Komunikace

Tady se zobrazují a přidávají úkoly a komentáře k dané firmě.

Dokumenty

Na této kartě se vkládají a zobrazují s firmou související dokumenty vč. možnosti doplnění popisku.

Aktivita

Zde lze vidět a přecházet na zakázky, které máme u dané firmy, a dále faktury.

Kontakty

Na této kartě se zadávají a zobrazují kontakty na osoby a dále korespondenční, fakturační a pobočkové adresy dané firmy.

Historie

Zde se shromažďují informace o událostech týkajících se dané firmy a to vč. osobních a časových údajů.

Ceník

Tady lze vkládat, zobrazovat a upravovat údaje jednotlivých položek ceníku.

 
 

Docházka

Přehled docházky

Zde se graficky znázorňují časové informace o docházce spolupracovníka či spolupracovnice v měsíci, které lze tisknout a nebo exportovat do PDF. Při výběru daných dnů se dole zobrazuje jejich statistika.

Export do PDF

Přehled docházky je doplněn o vyznačení 8. a 16. hodiny a celkové statistky v daném měsíci.