Další >

 

úkoly

Výpis úkolů

Zde najdete seznam úkolů, které Vám byly zadány nebo jste je zadali Vy. Sloupce v tabulce odleva jsou černý rozkliknutelný trojúhelníček značící subúkoly, barevnou šipkou priorita, název, vykřičníky při překročení časového resp. finančního rozpočtu, P jako priorita, termín splnění, naplánované úkoly, zadavatel a řešitel úkolu, menu karet služeb. Barevně se zvýrazňují řádky, u kterých se přibližuje resp. vypršel termín. Dole vlevo lze přecházet mezi stranami úkolů a vpravo úkoly vyhledávat i z jednotlivých sloupců.

Přehled

Na této kartě jsou vidět souhrnné informace o úkolu. Vlevo se zobrazuje název, zadání a výsledek, který řešitel po splnění úkolu zapíše. Vpravo se zobrazují časové, finanční a osobní údaje úkolu příp. informace o zakázce.

Komentáře

Tady lze nalézt diskusi mezi zadavatelem a řešitelem. Vlevo  se vkládají příspěvky vč. doplňujících informacích o stráveném času a vyčerpaném rozpočtu. Vpravo se zobrazují příspěvky vč. času a data vložení.

Podílníci

Na této kartě se zobrazují resp. vybírají jednotlivé osoby, které zadávají, řeší nebo sledují daný úkol.

Dokumenty

Zde je možné nahrávat nebo stahovat dokumenty související s daným úkolem. Vlevo se vybírají nahrávané soubory, které lze podrobněji popsat. Vpravo se nacházejí již nahrané stažitelné dokumenty vč. popisků.

Subúkoly

V této kartě se nacházejí úkoly, které souvisejí s daným úkolem. Vlevo se zadávají obecné, časové, osobní a rozpočtové údaje subúkolu. Vpravo se zobrazuje seznam subúkolů, které se dají prohlížet a upravovat.

Historie

Zde se shromažďují informace o událostech týkajících se daného úkolu a to vč. osobních a časových údajů.

Další >

 

< Předchozí

Další >

 

Zakázky

Výpis zakázek

Zde nalezneme všechny zakázky, které jsme si vytvořili. Sloupce zleva představují stav, identifikační číslo, data zahájení a ukončení, název, číslo objednávky, firmu-klienta, vyřizovatele a graficky vyčerpanou cílovou částku. Dole vlevo lze přecházet mezi stranami zakázek a vpravo lze z výpisu i v jednotlivých sloupcích vyhledávat.

Přehled

Na této kartě se zobrazují souhrnné informace o zakázce. Vlevo lze vidět kromě identifikačního čísla, čísla objednávky, názvu také popis objednávky, výsledek, poznámku o splnění a obchodní poznámku. Vpravo nahoře nalezneme informace o klientovi, data průběhu zakázky, finanční informace, z nichž se náklady a vyfakturováno zobrazuje také graficky. Dole lze vidět faktury s datovými, finančními a položkovými údaji.

Fakturace

Tady je možné nejen zadat vystavení faktury a ukončit zakázku, ale i zkontrolovat vystavené faktury a jejich položky. Vlevo nahoře se ukazuje identifikační číslo a číslo objednávky a pod nimi možnosti vystavení faktury a ukončení zakázky. Vpravo nahoře se zobrazují položky a údaje o nich vč. možnosti náhledu. Dole lze najít informace o vystavených fakturách také s možností náhledu.

Náklady

V této kartě nalezneme soupis položek faktur a výdajových dokladů. Vlevo pod identifikačním číslem a číslem objednávky lze vidět data k jednotlivým položkám faktur s možností zobrazit detail. Vpravo se nalézají tytéž informace ale o výdajových dokladech.

úkoly

V této kartě se nacházejí úkoly, které souvisejí s danou zakázkou. Vlevo se zadávají obecné, časové, osobní a rozpočtové údaje úkolu. Vpravo se zobrazuje seznam úkolů, které se dají prohlížet a upravovat.

Dokumenty

Zde je možné nahrávat nebo stahovat dokumenty související s danou zakázkou. Vlevo se vybírají nahrávané soubory, které lze podrobněji popsat. Vpravo se nacházejí již nahrané stažitelné dokumenty vč. popisků.

Historie

Na této kartě se shromažďují informace o událostech týkajících se dané zakázky a to vč. osobních a časových údajů.

< Předchozí

Další >

 

< Předchozí

Další >

 

Faktury

Výpis faktur

Zde nalezneme souhrn všech faktur. Ve sloupcích lze nejen vidět identifikační, osobní, finanční klientské a dodavatelské údaje, ale je zde možnost si faktury vybrat. V dalším řádku vlevo lze přecházet mezi stranami faktur a vpravo lze z výpisu i v jednotlivých sloupcích vyhledávat. V následujícím řádku vlevo se vybírají faktury podle času, dodavatele nebo divize, uprostřed jsou možnosti exportu a vpravo finanční souhrn vybraných faktur.

Přehled

V této kartě se zobrazují informace, přiložené soubory a náhled dané faktury. Vlevo lze pod stavem vidět finanční, datové a jiné údaje, z nichž je zaplacená část znázorněna i graficky. Vpravo nahoře lze nejen spatřit informace o přiložených souborech, ale i je stahovat resp. detailně prohlížet. Vpravo dole se nachází náhled faktury.

Položky

Tady se zobrazují údaje o položkách dané faktury. Konkrétně se jedná o její popis, patřičná zakázka, částka bez DPH, DPH, datum a schvalovatel. Dále se zde nalézá rozpis částek DPH, celkem bez a s DPH.

Platby

Na této kartě nalezneme jednotlivé platby k dané faktuře. Jde o datové, časové, finanční, osobní informace a údaje o pokladnách.

Komentáře

Tady lze nalézt poznámky k dané faktuře. Vlevo  se vkládají a vpravo se zobrazují příspěvky vč. času a data vložení.

Historie

Zde se shromažďují informace o událostech týkajících se dané faktury a to vč. osobních a časových údajů.

Vyhledávání ve fakturách

Na této kartě lze faktury vyhledávat nebo generovat do PDF. Vlevo se vybírá zobrazení resp. generování do PDF a kritéria hledání podle zákl. informací, formátu, dat a částek. Vpravo je možné se vrátit k  minulým hledání nebo si je přidat jako Oblíbené.

< Předchozí

Další >

 

< Předchozí

Další >

 

Kalendář

Můj kalendář

Zde se v kalendáři přehledně zobrazují úkoly ke splnění. Kromě názvu lze u úkolu vidět časový rámec, jeho stav. úkol je možné ovládat pomocí rozbalovací menu služeb.

< Předchozí

Další >

 

< Předchozí

Další >

 

Uživatelé

Výpis uživatelů

Zde nalezneme souhrn všech spolupracovníků a spolupracovnic. Ve sloupcích lze vidět nejen osobní, kontaktní údaje, ale je zde možnost si rozbalit menu služeb a dále s daty uživatele či uživatelky pracovat. Dole vlevo lze přecházet mezi stranami uživatelů a uživatelek a vpravo lze z výpisu i v jednotlivých sloupcích vyhledávat.

Přehled

Na této kartě se zobrazují souhrnné informace o uživatelích a uživatelkách. Vlevo lze pod jménem vidět osobní, kontaktní údaje a informace o bankovním účtu. Vpravo jsou zobrazeny informace o aktivitě, firemní údaje, role a fotografie uživatele či uživatelky.

Práce

Tady lze vidět měsíční přehled práce za určité období. Vlevo se pod jménem uživatele či uživatelky volí zobrazované období, rozpočet vyjádřený v Kč nebo hodinách a zda se budou ukazovat jen vyřešené úkoly. Vpravo lze spatřit přehled předpokládaných a reálných hodnot Kč nebo hodin po jednotlivých dnech a celková měsíční hodnota.

Aktivita

Na této kartě se shromažďují informace o aktivitách daného uživatele či uživatelky a to vč. časových údajů a vykonaných prací. Zobrazované informace jdou časově omezit.

< Předchozí

Další >

 

< Předchozí

Další >

 

HR

Výpis brigád

Zde nalezneme všechny vypsané brigády. Sloupce zleva představují identifikační číslo, vykřičníkem  již zahájené brigády, data zahájení a ukončení, vyřizovatele, místo, plat a počet celkových, přihlášených a volných míst. Dole vlevo lze přecházet mezi stranami brigád a vpravo lze z výpisu i v jednotlivých sloupcích vyhledávat.

Přehled

Na této kartě se zobrazují souhrnné informace o brigádách. Vlevo lze pod názvem a identifikačním číslem vidět podrobné údaje brigády a dále je zde možnost tisku či stažení dokumentů brigády. Vpravo nahoře jsou zobrazeny informace o počtu celkových, přihlášených a volných míst. Dole je seznam přihlášených brigádníků vč. kontaktních údajů a jejich hodnocení.

Lidé

Tady nalezneme přehled přihlášených, přijatých a nepřijatých brigádníků vč. čísla telefonu a jejich hodnocení. Přihlášené brigádníky lze nejen přijmout nebo nepřijmout, ale také ohodnotit. Nakonec se dole uzavře přijímání brigádníků.

Výplaty

Na této kartě se zadávají a schvalují žádosti o výplaty. Zadání probíhá přidáním docházky a výplatních informací brigádníka.

< Předchozí

Další >

 

< Předchozí

Další >

 

Adresář firem

Výpis firem

Zde nalezneme firemní, osobní a kontaktní údaje o firmách. Dole vlevo lze přecházet mezi stranami a vpravo vyhledávat i jen položky ve sloupcích.

Přehled

Na této kartě jsou zobrazeny firemní, kontaktní, osobní informace a poznámky k dané firmě. Odkazy IČ a DIČ směřují na rejstříky Ministerstva financí ČR.

Komunikace

Tady se zobrazují a přidávají úkoly a komentáře k dané firmě.

Dokumenty

Na této kartě se vkládají a zobrazují s firmou související dokumenty vč. možnosti doplnění popisku.

Aktivita

Zde lze vidět a přecházet na zakázky, které máme u dané firmy, a dále faktury.

Kontakty

Na této kartě se zadávají a zobrazují kontakty na osoby a dále korespondenční, fakturační a pobočkové adresy dané firmy.

Historie

Zde se shromažďují informace o událostech týkajících se dané firmy a to vč. osobních a časových údajů.

Ceník

Tady lze vkládat, zobrazovat a upravovat údaje jednotlivých položek ceníku.

< Předchozí

Další >

 

< Předchozí

Další >

 

Docházka

Přehled docházky

Zde se graficky znázorňují časové informace o docházce spolupracovníka či spolupracovnice v měsíci, které lze tisknout a nebo exportovat do PDF. Při výběru daných dnů se dole zobrazuje jejich statistika.

Export do PDF

Přehled docházky je doplněn o vyznačení 8. a 16. hodiny a celkové statistky v daném měsíci.

< Předchozí

Další >